Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę posiada niezbywalne prawo do urlopu wypoczynkowego. Może on zostać udzielony w wymiarze 20 lub 26 dni, w zależności od posiadanego przez pracownika stażu pracy. Jak prawidłowo obliczyć staż urlopowy? Co się na niego składa?

W jaki sposób ustalić staż urlopowy pracownika?

Pracownik otrzyma prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, jeśli będzie miał udokumentowany co najmniej 10-letni staż urlopowy. Przy obliczaniu stażu uwzględnia się:

  • posiadane wykształcenie,
  • okresy świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy.

Co ważne, jeśli nauka i umowa o pracę występowały w tym samym okresie, to wybrać należy jedno z nich - oczywiście to, które będzie korzystniejsze dla pracownika.

Wykształcenie a staż urlopowy

Do stażu urlopowego wliczyć odpowiednio:

  • 3 lata za ukończenie zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej,
  • 4 lata za ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej,
  • 5 lat za ukończenie średniej szkoły zawodowej,
  • 6 lat za ukończenie szkoły policealnej,
  • 8 lat za ukończenie szkoły wyższej.

Zatrudnienie wliczane do stażu urlopowego

Do okresów uprawniających do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego wlicza się czas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę potwierdzony świadectwami pracy. Nie są tu uwzględniane okresy zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych czy okres prowadzenia działalności gospodarczej.

Obecnie każdy pracownik musi posiadać odpowiedni staż urlopowy, aby otrzymać więcej wolnego. Jednakże ciągle pojawiają się propozycje ujednolicenia wymiaru urlopu dla wszystkich pracowników.