Zwolnienie z PIT dla młodych ostało wprowadzone w sierpniu poprzedniego roku. Wiele młodych osób z niego skorzystało, ale byli tez tacy, którzy nie dopełnili odpowiednich formalności w związku z pojawieniem się nowej ulgi. Czy w takiej sytuacji można skorzystać z nowej ulgi w tym roku?

Dla kogo zwolnienie z PIT dla młodych?

Z nowej ulgi mogą skorzystać wszystkie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę bądź umowy zlecenie. W 2019 roku, aby skorzystać ze zwolnienia z PIT konieczne było również złożenie u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenia o chęci skorzystania z takiego rozwiązania. Jeśli podatnik tego nie zrobił, zaliczka była w dalszym ciągu potrącana z jego wynagrodzenia. W takiej sytuacji nie był jednak stratny - pobrany podatek zostanie mu zwrócony po rozliczeniu zeznania rocznego.

Zwolnienie z PIT dla młodych w 2020 roku

W 2020 roku domyślnie pracodawca nie powinien obniżać wypłaty o podatek dochodowy, nie jest już konieczne dopełnianie dodatkowych formalności w stylu składania wniosku o zastosowaniu ulgi.

Aktualnie zwolnienie z PIT dla młodych przysługuje osobom, których opodatkowany zarobek nie przekroczy 85 528 zł. Od przychodów powyżej limitu podatek zostanie pobrany na zasadach ogólnych. Porównanie wynagrodzenia z podatkiem i bez można dokonać korzystając z kalkulatora wynagrodzeń czy kalkulatora umów zlecenie.