Osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą powinny wiedzieć co się z tym wiąże. Jednym z głównych kosztów jej prowadzenia jest opłacanie składek ZUS. Jakim ubezpieczaniom podlega przedsiębiorca obowiązkowo a jakim dobrowolnie? Jakie ulgi ZUS przysługują początkującym? Na te pytania odpowiemy poniżej.

Ulgi ZUS dla osób rozkręcających własny biznes

Przedsiębiorca co do zasady podlega obowiązkowo 4 ubezpieczeniom:  emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, objęcie ubezpieczeniem chorobowym jest tu dobrowolne. Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorca może skorzystać z następujących ulg:

  • 6-miesięczna ulga na start, która zwalnia z opłacania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ogranicza opłatę do ZUS wyłącznie do składki zdrowotnej,
  • 24-miesięczna preferencja w opłacaniu składek, dzięki której przedsiębiorca opłaca składkę zdrowotną oraz składki społeczne naliczane od podstawy stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy,
  • mały ZUS, czyli możliwość opłacania składek od podstawy zależnej od dochodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Takie ulgi ZUS przysługują po spełnieniu odpowiednich warunków - dla dwóch pierwszych rozpoczęcie działalności lub wznowienie jej po 60 miesiącach od likwidacji poprzedniej firmy, brak współpracy z byłym lub obecnym pracodawcą, a przy małym ZUSie m.in. limit przychodu, czy liczba dni prowadzenia firmy w poprzednim roku.