Epidemia koronawirusa wymusza wprowadzenie dodatkowych nakazów. Osoby, które muszą poddać się obligatoryjnemu odizolowaniu z powodu powrotu z zagranicy, powinny ten fakt zgłosić pracodawcy. Co jednak w sytuacji, gdy pracownik może wykonywać swoje obowiązki z domu. Czy praca w czasie kwarantanny jest możliwa?

Czy w czasie kwarantanny można pracować?

Samo podleganie odizolowaniu nie oznacza powstania niezdolności do pracy. Pracownicy, którzy obowiązkowo poddali się kwarantannie mogą wykonywać w swoje obowiązki służbowe z domu, jeżeli mają zapewnione do tego odpowiednie narzędzia. Osoba świadcząca pracę na rzecz pracodawcy powinna dostać normalne wynagrodzenie przysługujące zgodnie z umową.

A co jeśli praca w czasie kwarantanny nie może być wykonywana?

W sytuacji, gdy w praca w czasie kwarantanny nie jest możliwa, np. z powodu:

  • braku narzędzi do pracy,
  • braku warunków do wykonania pracy,
  • powstania choroby,

wówczas za ten okres przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Aby jednak otrzymać takie świadczenie konieczne jest dostarczenie do zakładu pracy odpowiedniego oświadczenia. Pracownik ma na jego złożenie 3 dni od dnia zakończenia obligatoryjnego odosobnienia. Jest ono podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Jeśli pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, to jest zobowiązany do przekazania oświadczenia pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentu od pracownika.