Odliczenie VAT od paliwa do samochodu osobowego   Od kwietnia 2014 roku nastąpiły burzliwe zmiany związane z odliczaniem podatku VAT od nabycia samochodu osobowego oraz od wydatków eksploatacyjnych z nim związanych. Odliczenie VAT od paliwa zależne jest od sposobu używana pojazdu.

Odliczenie VAT od paliwa - samochód używany wyłącznie w działalności

W przypadku gdy przedsiębiorca będzie wykorzystywał samochód osobowy wyłącznie w działalności gospodarczej, to ma prawo do odliczenia 100% VAT od:
  • nabycia auta,
  • zakupu paliwa,
  • napraw i zakupu części,
  • pozostałych wydatków eksploatacyjnych (oleje, smary itp).
Konieczne jest natomiast spełnienie dodatkowych warunków:
  • zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26 w przeciągu 7 dni od poniesienia wydatku,
  • prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu,
  • spisywanie na koniec każdego okresu rozliczeniowego stanu licznika pojazdu (łączna ilość kilometrów w ewidencji przebiegu musi być zgodna ze stanami licznika),
  • sporządzenie w firmie regulaminu używania pojazdu w firmie.
Tylko w powyższym wypadku, gdy auto jest faktycznie używane wyłącznie w celach firmowych, przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 100% VAT.

Odliczenie VAT od paliwa do pojazdu używanego również prywatnie

Potencjalny użytek prywatny sprawia, że odliczenie VAT od paliwa jest możliwe tylko w 50%. Jeżeli przedsiębiorca prywatnie nie posiada żadnego innego auta (własnego czy tez użyczonego), to zachodzi potencjalna możliwość, że używa on samochodu służbowego w celach prywatnych. W takim przypadku fiskus zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów ma prawo do zakwestionowania prawa do odliczenia 100% podatku VAT. Według zasady ogólnej, fiskus zakłada z góry, że auta osobowe są lub mogą być używane prywatnie i w takim wypadku od wszystkich wydatków związanych z pojazdem przedsiębiorca może odliczyć 50% kwoty podatku VAT. Pozostała wartość trafia do kosztów.

Zmiany w przepisach VAT od 1 lipca 2015 r.

Ważną zmianą jaka nastąpiła w ostatnich miesiącach, jest możliwość odliczania 50% VAT od nabycia paliwa do samochodu w użytku mieszanym. Wcześniej bowiem przepisy przejściowe całkowicie zabraniały odliczenia VAT od zakupu paliwa do auta używanego częściowo w działalności oraz w prywatnie. Katalog SEO HTML SERWIS - button graficzny Zobacz też:
Ile dni na dostarczenie zwolnienia? sprawdź! Praca przy komputerze Pensja brutto netto