Fryzjerzy, którzy postanowili prowadzić własną działalność mają do wyboru cztery formy rozliczenia z fiskusem - ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne, karta podatkowa i podatek liniowy. Każda z nich jest posiada inną charakterystykę i będzie odpowiadać różnym formom prowadzenia działalności. Która forma będzie najlepsze dla fryzjerów na własnej działalności? 

Stawki dla fryzjera

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą i chcący rozliczać się ryczałtem ewidencjonowanym podlegają pod określoną z góry stawkę opodatkowania, która wynosi w tym przypadku 8,5%. Co najważniejsze, decydując się na rozliczenie ryczałtem podatek płaci się od przychodu, a nie od poniesionych kosztów, więc by było to opłacalne przedsiębiorstwo musi ponosić relatywnie niskie koszta.


Warunki rozliczania ryczałtem 

Zasady rozliczenia ryczałtem określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, która wprowadza pewne ograniczenia co do wyboru tej formy opodatkowania działalności. Wyklucza ona z wyboru m.in., małżonków chcących się rozliczać wspólnie, osoby samotnie wychowujące dziecko, a także niektóre formy prowadzenia działalności jak np. apteki