Wiele dziedzin w których działają przedsiębiorcy wymaga od nich bycia na bieżąco w związku z czym korzystają oni z różnego rodzaju szkoleń czy też kursów. Niektórzy przedsiębiorcy idą o krok dalej i decydują się na studia magisterskie czy też dyplomowe. W zależności od przyczyny podjęcia przez przedsiębiorcę dalszej nauki zależne jest czy wydatki z nią związane mogą być zaliczane do kosztów firmowych czy też nie. Sprawdź, czy czesne za studia można zaliczyć do kosztów firmowych.

Czesne za studia a koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.”

Zaliczanie wydatków do kosztów jest dla przedsiębiorcy istotne ze względu na podatki. Wydatki uznane za koszty uzyskania przychodu pomniejszają przychód uzyskany z działalności w związku z czym wpływają na podstawę opodatkowania czyli dochód z działalności. Innymi słowy są to wydatki które musiał przedsiębiorca ponieść aby osiągnąć przychód.

Przykładem może być sklep spożywczy gdzie najpierw trzeba ponieść wydatek na zakup towarów aby później osiągnąć przychód przy jego sprzedaży.

Nie wszystkie wydatki ponoszone przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności łatwo zalicza się czy też nie do kosztów firmowych. Przykładem takich wydatków mogą być właśnie wydatki na edukację czy też czesne na studia.

Rozdział 4 ustawy o PIT zawiera informację o wszystkich możliwościach zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Nie została zawarta tam informacja o czesnych za studia, należy jednak dodatkowo pamiętać o art. 23 wspomnianej ustawy zawierającym wykaz wydatków które nie mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Nie ma tam informacji, że czesne za studia nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Prowadzona działalność a czesne za studia

Udowodnienie związku pomiędzy prowadzoną działalnością a poniesionym kosztem leży po stronie przedsiębiorcy. W trakcie kontroli to właśnie przedsiębiorca ma obowiązek wykazania tego związku. Jeśli przedsiębiorca studiuje kierunek związany z prowadzoną działalnością organy podatkowe z reguły akceptują zaliczenie takich wydatków do kosztów. Do kosztów można również zaliczyć wydatki związane z kosztami dojazdów czy też zakupem materiałów naukowych. Należy pamiętać, ze wydatki te muszą być odpowiednio udokumentowane.

Jednakże jeśli wybrany kierunek służy ogólnemu podnoszeniu wiedzy i umiejętności organy podatkowe mogą zawetować uznanie takiego wydatku za koszt. Przedsiębiorca może odwołać się od takiej decyzji prosząc o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Zobacz też:

> Księgowość online w sklepie internetowym Click Shop