W życiu każdego człowieka mogą zajść sytuacje które będą wymagać dnia wolnego w pracy. Najważniejsze z nich jak narodziny dziecka czy też śmierć bliskiej osoby uprawniają do dodatkowego, płatnego dnia wolnego. Sprawdź, na jakich zasadach można udzielić urlop okolicznościowy!

Urlop okolicznościowy - zasady jego udzielania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownikowi przysługuje płatny urlop ze względu na ważne wydarzenie w życiu. Pracownik powinien poinformować pracodawcę o zajściu takiej sytuacji z wyprzedzeniem, wyjątek stanowi nagłe wydarzenie np. śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji należy poinformować pracodawcę o zaistniałej sytuacji najszybciej jak się da, najpóźniej drugiego dnia nieobecności.

Do wniosku o przyznanie urlopu okolicznościowego pracownik ma obowiązek załączyć odpowiednią dokumentację np. akt zgonu.

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Przyznanie urlopu okolicznościowego możliwe jest w sytuacji:

  • ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy w wymiarze 2 dni wolnego,
  • ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką w wymiarze 1 dnia wolnego,
  • opieki nad dzieckiem, które nie przekroczyło 14. roku życia, rodzice mają obowiązek wcześniej zdeklarować ten fakt w zakładzie pracy - przysługuje wolne w wymiarze 2 dni wolnego.

Termin wykorzystania urlopu okolicznościowego

Wykorzystanie urlopu okolicznościowego nie musi mieć miejsca w dniu zajścia zdarzenia do niego uprawniającego. Wolne może zostać wykorzystane w inny dzień o ile będzie on powiązany z wydarzeniem uprawniającym do dnia wolnego. Przykładem może być ślub dziecka gdzie urlop okolicznościowy może zostać wykorzystany na dekorowanie sali czy też załatwianie ostatnich wymogów formalnych.

Wykorzystanie urlopu okolicznościowego a odwołanie wydarzenia

Możliwe jest również zajście sytuacji w której pracownik wykorzystał urlop okolicznościowy np. na dekorowanie sali weselnej a uroczystość z jakiegoś powodu została odwołana. W takiej sytuacji pracownik utracił prawo do urlopu okolicznościowego w związku z czym pracownik musi wziąć urlop wypoczynkowy. W przeciwnym wypadku nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona jednak bezpłatna.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy naliczane jest w taki sam sposób jak za urlop wypoczynkowy. W stawce za dzień pod uwagę bierze się wartość zmiennych składników wynagrodzenia pracownika z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie.

W sytuacji gdy zdarzenie uprawniające do przyznania urlopu okolicznościowego wypadłoby w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego pracownik nie może wnioskować o przedłużenie urlopu wypoczynkowego ani nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia. Warto również pamiętać, że urlop okolicznościowy nie przechodzi na kolejny rok.

Zobacz też:

strona firmowa