Zakładasz działalność gospodarczą? Musisz liczyć się z poniesieniem kosztów związanych z wynajęciem oraz wyposażeniem biura. Część wydatków dotyczących otwarcia firmy można rozliczyć w kosztach finansowych. Sprawdź, jakie opłaty możesz uwzględnić!

Wydatek jako koszt uzyskania przychodu – jakie warunki musi spełniać?

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodu może być wyłącznie wydatek poniesiony w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczony na pracowniczy program emerytalny. Aby mieć możliwość rozliczenia zakupu, trzeba posiadać fakturę oraz potwierdzenie przelewu – powinien on być prawidłowo udokumentowany. Wśród wydatków spełniających powyższe warunki znajdują się na pewno koszty organizacyjne oraz promocyjne. Zaliczyć do nich można przykładowo rekrutację pracowników, opłaty notarialne oraz wyrobienie pieczątek i wizytówek. Uwzględnić można też tutaj zakup środków trwałych oraz wydatki związane z wyposażeniem biura. Warto jednak pamiętać, że nie ma możliwości wliczenia w koszty opłat poniesionych przed rozpoczęciem działalność gospodarczej – powinny zostać ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13. “pozostałe wydatki” w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności

Wydatki związane z otwarciem firmy nie są ujmowane bezpośrednio w kosztach podatkowych – powinny zostać uwzględnione w spisie z natury, który sporządzany jest na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Spis zamieszczany jest następnie w księdze przychodów i rozchodów. Zobacz też:
Przelicznik brutto Kalkulator płac brutto netto ZUS zfa