W związku z wprowadzeniem jednolitych plików kontrolnych pojawiło się wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców. Między innymi pojawiło się pytanie: w jakiej strukturze JPK po wprowadzeniu obowiązku ich wykazywania w 2018 roku należy ująć fakturę do paragonu - czy w JPK_VAT czy może w JPK_FA?

Czym jest jednolity plik kontrolny?

Zgodnie z definicją podaną przez Ministerstwo Finansów jednolity plik kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

W jakiej strukturze JPK powinna zostać wykazana faktura do paragonu?

Aktualnie zostało wprowadzone 7 struktur JPK, a mianowicie:
  • struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR
  • struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB
  • struktura 3 – magazyn – JPK_MAG
  • struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  • struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA
  • struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP
Należy więc zweryfikować, w której strukturze lub strukturach powinna zostać wykazana faktura wystawiona do paragonu. Paragony fiskalne (zbiorczo na podstawie dowodu "Raport fiskalny okresowy") powinny być wykazywane w strukturze JPK "Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK_VAT". Czyli analogicznie, co do zasady, faktura do paragonu powinna zostać również wykazana w tej strukturze. Biorąc pod uwagę jednak, że jest to faktura, powinna zostać ona wykazana dodatkowo w strukturze JPK_FA.
Uwaga! Wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego w strukturze ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. oraz dodatkowo co do zasady od 1 lipca 2018 roku na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej będą musieli przekazać określone przez organ struktury JPK.
Pomimo ustalenia w jakich strukturach powinna zostać wykazana faktura do paragonu sprawa nadal nie jest jasna, bowiem fakturę do paragonu można wystawić zarówno na żądanie osoby prywatnej, jak również osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. I tu pojawia się problem, bowiem w sytuacji gdy wystawimy fakturę do paragonu dla osoby prywatnej sprawa jest prosta. Faktury tej nie wykazujemy w rejestrze VAT sprzedaży i KPiR, a ujmujemy sprzedaż jedynie na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej. W związku z tym faktura do paragonu zostanie ujęta tylko w strukturze faktury VAT – JPK_FA. Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja 1462-IPPP2.4512.748.2016.1.RR Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Natomiast sprawa się komplikuje w przypadku wystawienia faktury do paragonu dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Otóż, jeśli faktura ta została wystawiona:
  • w tym samym miesiącu co paragon - należy tylko ująć fakturę do paragonu jak zwykłą fakturę sprzedaży (powinna zostać wykazana w rejestrze VAT sprzedaży jak i KPIR), a podczas księgowania łącznego raportu kasowego odejmujemy od kwoty netto (dotyczącą właściwej dla transakcji stawki VAT) kwotę netto z wystawionej faktury. Faktura ta zostanie wykazana zarówno w strukturze ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT jak i w strukturze faktury VAT – JPK_FA.
  • w kolejnym miesiącu lub kolejnych miesiącach po wystawieniu paragonu wówczas należy dokonać korekty JPK_VAT złożonego za okres, w którym został wystawiony paragon. Czyli, wystawiona faktura do paragonu powinna być wystawiona z datą bieżącą i datą sprzedaży z paragonu. Następnie zaksięgowaną wartość łącznego raportu kasowego (obejmujący paragon, do którego jest wystawiona faktura) musimy pomniejszyć o kwotę netto z wystawionej faktury. Nie ma potrzeby dokonywać korekty deklaracji VAT (ponieważ nie zmienią się opisane w niej wartości) oraz korekty JPK_FA bowiem faktura ta wykaże się w nim poprawnie - w dacie wystawienia.