Obecnie nie ma problemów z przepływem towarów i usług w związku z czym w obiegu coraz częściej spotyka się faktury za usługi transportowe wystawione w walucie obcej. W związku z czym pojawia się pytanie według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia wartości na złotówki. Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w artykule!

Faktury za usługi transportowe wystawione w walucie

W przypadku transakcji zagranicznych może się zdarzyć, że płatność zostanie ustalona w walucie obcej w związku z czym również faktura za usługi transportowe będzie wystawiona na umówioną walutę. W celu ustalenia podstawy opodatkowania należy dokonać przeliczenia wartości na złotówki według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeśli faktura została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego przeliczenia dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury

Obowiązek podatkowy powstaje w chwili wykonania usługi, w przypadku gdy przed wykonaniem usługi opłacona została zaliczka, obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT powstaje w dniu jej otrzymania. W sytuacji gdy faktura za usługi transportowe zostanie wystawiona po czasie, przeliczenia dokonuje się według kursu z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli wykonania usługi transportowej.

Dodatkowo należy pamiętać, że przy wystawieniu faktury w walucie obcej kwota podatku VAT musi zostać wyrażona w złotówkach.

Katalog Blogów Blooger

Faktura za usługi transportowe w złotówkach

Możliwe jest zajście sytuacji w której wartość zlecenia wyrażona jest w walucie obcej jednak faktura wystawiona jest w złotówkach, płatność również powinna zostać dokonana w złotówkach. W takiej sytuacji przeliczenia na złotówki zarówno dla celów podatku dochodowego jak i podatku VAT dokonuje się według ustalonego przez strony kursu.

Nie ma obowiązku aby był to kurs ogłaszany przez NBP może to być równie dobrze kurs banku w którym posiadamy konto. Warto jednak ustalić w umowie po jakim kursie dokonane zostanie przeliczenie w celu uniknięcia nieporozumień na tym gruncie między kontrahentami.

Zobacz też:

przelicznik brutto na netto