Dokonując rozliczenia rocznego przychodów, należy odprowadzić do US podatek należy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dochody podlegają opodatkowaniu. Zwolnienie przysługuje bowiem w sytuacji gdy w danym roku podatkowym przychód był równy lub nie przekroczył dochodu wolnego od podatku.

Dochód wolny od podatku

Za dochód wolny od podatku uznaje się maksymalny dochód jaki dana osoba fizyczna osiągnęła w danym roku podatkowym, który nie spowodował obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty generuje kwota osiągniętego dochodu ponad kwotę wolną od podatku.

W roku 2016 kwota wolna od podatku wynosi  3 091 zł. Podatnik, który korzysta z kwoty wolnej od podatku może w skali roku zaoszczędzić 556,02 zł.

Forma opodatkowania a możliwość skorzystania z dochodu wolnego od podatku

Skorzystać z kwoty wolnej od podatku mogą wyłącznie podatnicy rozliczający się w oparciu o skalę podatkową, podatnicy rozliczający się w oparciu o pozostałe formy opodatkowania (podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) nie mają możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

W przypadku rozliczania się w oparciu o skalę podatkową nie ma znaczenia z jakich źródeł podatnik uzyskuje przychody. Możliwe jest również skorzystanie z dochodu wolnego od podatku w przypadku osiągania dochodów zarówno ze skali podatkowej jak i z innych źródeł opodatkowanych w inny sposób. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu podlegają wyłącznie dochody opodatkowane według skali podatkowej. W przypadku gdy podatnik osiąga dochody z kilku źródeł opodatkowanych według skali podatkowej np. z prowadzonej działalności jak i pracy na etacie, dochód wolny od podatku może zastosować wyłącznie raz.

Kwota wolna od podatku w zeznaniu rocznym

W przypadku gdy dochody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku należy pamiętać, że nie zwalnia to ze złożenia zeznania rocznego.

Zwolnieniu ze składania deklaracji rocznych podlegają wyłącznie podatnicy którzy:

  • nie osiągnęły w danym roku podatkowym żadnych przychodów,
  • otrzymują przychody zwolnione z podatku.

Dochód wolny od podatku - rozliczenie

Dochód wolny od podatku może być rozliczony na dwa sposoby.

Pierwszym z nich jest comiesięczne pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty wolnej od podatku (556,02 zł / 12) czyli  46,33 zł miesięczne.

Drugim sposobem jest rozliczenie kwoty wolnej od podatku w zeznaniu rocznym. W tym przypadku podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku w wysokości 556,02 zł.

Sposób wyliczenia kwoty wolnej od podatku

Przy wyliczaniu dochodu wolnego od podatku należy pamiętać o

  • dwóch stawkach podatkowych:
  • pierwsza 18% stawka podatku wykorzystywana jest w odniesieniu do dochodu do wysokości 85 528 zł, pomniejszając do o kwotę 556,02 zł,
  • druga stawka podatkowa 32% stosowana jest do dochodu przewyższającego 85 528 zł,
  • obliczone kwoty zaokrągla się do pełnych złotych,
  • otrzymana kwota podatku do zapłaty powinna zostać zaokrąglona do pełnych złotych.

Rozliczenie wspólne małżonków a dochód wolny od podatku

W przypadku gdy małżonkowie decydują się na wspólne rozliczenie i oboje rozliczają się w oparciu o skalę podatkową, każde z nich ma prawo do skorzystania ze swojej kwoty wolnej od podatku (2 x 556,02zł = 1 112,04 zł).

Wspólne rozliczenia małżonków są korzystne w przypadku gdy jeden z małżonków zarabia dużo ( kwalifikuje się do drugiego progu podatkowego) a drugie zarabia mało lub w ogóle nie osiąga dochodów. Osoba nieosiągająca dochodów w tym wypadku nie może skorzystać z kwoty wolnej od podatku.

Zobacz też:

jak obliczyć podatek dochodowy

logowanie google

kod tytułu ubezpieczenia zus