Większa część przedsiębiorców wykorzystuje w prowadzonej działalności pojazdy. Zakup paliwa dokumentowany jest fakturami. Po stronie przedsiębiorców pojawiło się pytanie czy w takiej sytuacji konieczne jest aby numer rejestracyjny znajdował się na fakturze za paliwo. Sprawdź, czy faktura za paliwo musi zawierać numer rejestracyjny!

Dane na fakturze

Zgodnie z art. 106e ustawy o VAT faktura powinna zawierać:
 • numer faktury,
 • datę wystawienia,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile data ta jest różna od daty wystawienia faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz numery NIP,
 • nazwę sprzedawanego towaru lub wykonywanej usługi,
 • ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi,
 • kwoty rabatów,
 • łączną wartość netto towarów lub wykonanych usług,
 • stawki podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.
Dodatkowo na dokumencie sprzedaży można uwzględnić:
 • termin i sposób płatności,
 • kwoty rabatów o ile takich udzielono,
 • uwagi do dokumentu.

Faktura za paliwo a numer rejestracyjny

Zgodnie z powyższym numer rejestracyjny nie jest elementem wymaganym na fakturze. W sytuacji gdy w firmie wykorzystywane są zarówno pojazdy uprawnione do 100% odliczenia VAT jak i z prawem do 50% odliczenia VAT bezpieczniej jest aby numer rejestracyjny znajdował się na fakturze. Jest to zabezpieczeniem dla przedsiębiorcy, że w czasie kontroli urząd skarbowy nie zawetuje, że prawo do odliczenia VAT istniało. Zobacz też:
Niewykorzystany urlop Podróż służbowa Posiłki regeneracyjne