Aktualnie przepisy nie nakładają na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązku posiadania czy wyrobienia pieczątki firmowej. Jednakże, często przedsiębiorcy decydują się na wyrobienie pieczątki firmowej ze względu na jej formalny charakter. Bowiem, dzięki nałożeniu pieczęci sam wygląd dokumentu staje się bardziej oficjalny. Niekiedy również pieczątka pełni rolę informacyjną pozwalającą na identyfikację przedsiębiorstwa. Związku z tym, jakie dane powinny znaleźć się na pieczątce firmowej? Omawiam w poniższym artykule!

Pieczątka firmowa - dane jakie powinna zawierać

Dane, które powinna zawierać pieczątka nie są jednoznaczne, bowiem determinują je tylko przepisy powiązane, które regulują jakie dane identyfikacyjne firmy powinny się znaleźć na pismach i zamówieniach handlowych czy w kontaktach z organami państwowymi. Co do zasady pieczątki firmowe są wykorzystywane właśnie w takich sytuacjach. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych pieczątka powinna zawierać takie dane jak:
  • nazwę firmy - jest nią przede wszystkim imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz (jeśli przedsiębiorca takowe wpisał we wniosku CEIDG-1) dodatkowe wyrażenia dołączone do nazwy firmy.
  • numer NIP - zgodnie z art. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • adres siedziby - adres, który został zgłoszony we wniosku CEIDG-1 jako główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Jakich danych nie musi zawierać pieczątka firmowa?

Otóż, w związku z nowelizacją ustawy o statystyce publicznej nie ma już obowiązku umieszczania numeru REGON na pieczątce firmowej. Jednakże mimo to, że nie jest on obligatoryjny, przedsiębiorcy nadal zamieszczają go na pieczątce firmowej obok numeru NIP. Kolejnymi elementami które nie są obowiązkowe, ale powszechnie wykorzystywane są między innymi:
  • adres strony internetowej;
  • adres mailowy;
  • numer telefonu.
Warto pamiętać, że wykorzystywane są one głównie w celach reklamowych.