Brutto netto wynagrodzenie - Jak działa kalkulator wynagrodzeń?

Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wynagrodzenie brutto i netto, wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne, a na koniec określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia wynagrodzenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator wylicza całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem. brutto netto wynagrodzenie
  • Kwota brutto - to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS.
  • Kwota netto - to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych.
  • Koszty uzyskania przychodu

Brutto netto wynagrodzenie

Kalkulator wynagrodzeń brutto netto umożliwia przeliczenie kwoty brutto wpisując kwotę netto należnego wynagrodzenia oraz wylicza całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę. Przy pomocy kalkulatora można przeanalizować wszelkie obciążenia z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzenia, wyliczyć składki ZUS oraz określić sumę należną do wypłaty w ramach honorarium. Pełny artykuł wraz z kalkulatorem znajdziesz na: Brutto netto wynagrodzenie.