Wykorzystywanie w działalności pojazdów stało się powszechne, wielu przedsiębiorców nie może sobie wyobrazić prowadzenia działalności bez wykorzystywania samochodów. Wydatki poniesione w związku z wykorzystywaniem pojazdów w działalności można zaliczyć do kosztów jeśli spełniają one definicję kosztu uzyskania przychodu. Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, czy paragon uzyskany na bramce poboru opłat na autostradzie można zaliczyć do kosztów firmowych. Sprawdź, czy jest to możliwe!

Czy opłata za autostradę stanowi koszt firmowy?

Za koszt uzyskania przychodu uznaje się wydatek, który został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu (art. 22 ustawy o PIT), jeśli wydatek spełnia ten warunek może zostać zaliczony do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Opłata za autostradę będzie wówczas stanowiła koszt firmy, jeśli odbyta podróż związana była z prowadzoną działalnością. W działalności można wykorzystywać zarówno pojazdy zaliczone do majątku firmowego jak i prywatne czy też wynajęte. W przypadku prywatnych pojazdów wydatki związane z jego wykorzystywaniem rozliczane są w ramach kilometrówki.

Paragon jako dowód księgowy

Podstawą zaksięgowania kosztu do wydatków firmowych będzie paragon uzyskany na bramce poboru opłat, który można potraktować jak fakturę jeśli zawiera on wymagane dane tj:
  • dane sprzedawcy - imię nazwisko lub nazwa firmy, adres oraz numer NIP,
  • numer i datę wystawienia dowodu,
  • przedmiot operacji gospodarczej  (w przypadku przejazdu autostradą należy wskazać nr drogi),
  • kwota podatku VAT,
  • wartość sprzedaży - kwota należności ogółem.
Na podstawie paragonu zawierającego wszystkie niezbędne dane wydatek zostanie ujęty w KPiR w wartości netto i tym samym można odliczyć VAT - 50% lub 100% w zależności od sposobu użytkowania pojazdu. Jeżeli paragon nie spełni wymogów do ujęcia go jak fakturę to można go zaksięgować za pomocą dowodu wewnętrznego bez prawa do odliczenia podatku VAT. Zobacz też:
podróż służbowa badania lekarskie pracowników rozliczanie delegacji