Usługi pocztowe w KPiR

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności często korzystają z usług pocztowych. W związku z tym, że część usług oferowanych przez Pocztę Polską korzysta ze zwolnienia z VAT pojawiają się pytania w jaki sposób zaksięgować fakturę na której w polu stawka VAT widnieje “ZW”. Sprawdź odpowiedź w artykule!

Koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT “Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.”

Element kosztów jest istotny dla przedsiębiorcy pod względem podatkowym. To koszty uzyskania przychodów pomniejszają bowiem uzyskany z działalności przychód, a tym samym wpływają na podstawę opodatkowania – czyli dochód z działalności.

Usługi pocztowe w KPiR

Jeśli wydatki związane z usługami pocztowymi spełniają warunek uznania za koszt firmowy wydatek można zaliczyć do kosztów firmowych.

Poczta Polska w odniesieniu do usług powszechnych korzysta ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego.

Dla przedsiębiorcy oznacza to, że od faktury zawierającej stawkę ZW nie przysługuje odliczenie podatku VAT.

Zobacz też:

zwolnienie lekarskie

urlop okolicznościowy

świadczenie przedemerytalne