Polskie Towarzystwo Fizjoterapii  oddział  Dolnośląsko- Nadodrzański


 

Specjalistyczny   Szpital   im. dra  Alfreda  Sokołowskiego w Wałbrzychu ogłasza  nabór kandydatów do specjalizacji:

                           Fizjoterapia

Szczegółowe informacjeCzy fizjoterapeuci prowadzący własną działalność gospodarczą (gabinet fizjoterapii) są zobowiązani do prowadzenia kas fiskalnych?  Fizjoterapeuta- zawód zaufania publicznego?

Szanowni Państwo. 

Proszę o zapoznanie się z oficjalnym stanowiskiem 

Pani Prezydent WCPT prof. Marlin Moffat  

w sprawie regulacji zawodu fizjoterapeuty w Polsce. 

Panii Marlin Moffat przesłała w tej sprawie listy do Prezydenta RP, Premiera Rządu RP i do Ministra Zdrowia

List do Prezydena RP Bronisława Komorowskiego

List do Premiera Rządu RP Ewy Kopacz

List do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza

ZOSTAŁ ZŁOŻONY PROJEKT USTAWY O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY !!!
 
    W samo południe 23 lipca 2014 roku został złożony do laski marszałkowskiej poselski projekt Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i zmianie niektórych ustaw. Projekt został złożony wspólnie przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Wnioskodawcą był pan poseł Dariusz Dziadzio z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Relacja z konferencji prasowej z wyżej wymienionego - bardzo ważnego – wydarzenia dla środowiska fizjoterapeutycznego jest dostępna na stronie internetowej:

 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transKonf.xsp#50ED6FC6803C1AE6C1257D19003419C5
    Należy w tym miejscu przypomnieć, iż dokładnie 13 lat temu, 25 lipca 2001 roku został wniesiony - również  przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii - poselski projekt ustawy, pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez Komisję Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji. Niestety ze względu na skróconą kadencję Ustawa nie została uchwalona.
    Mamy ogromną nadzieję, że złożony przedmiotowy projekt zostanie przyjęty przez Najwyższą Izbę i podpisany przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
    Mamy też nadzieję, że całe środowisko fizjoterapeutyczne – bez względu na przynależność do różnych stowarzyszeń – zrobi wszystko, ażeby Ustawa została pozytywnie uchwalona.
 
Zarząd oddziału.


Szanowni Państwo 

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że nakładem Wydawnictwa Elsevier Urban & Partner ukazała się książka „Fizjoterapia Kliniczna w Geriatrii” będąca przekładem „Geriatric Physical Therapy”.

Na blisko 700 stronach opisano aktualny i oparty na dowodach naukowych stan wiedzy z zakresu geriatrii. Można powiedzieć, że jest to książka o starości i starzeniu się w różnych jego aspektach, a nie tylko o metodach usprawniania czy leczenia, co można zobaczyć w przesłanym załączniku.

Redaktorzy I wydania polskiego

Marek Żak i Zbigniew Śliwiński

Fizjoterapia Kliniczna w Geriatrii
Informacje  Światowej Konfederacji Fizjoterapeutów :
http://www.wcpt.org/eupdateBARDZO WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCZ NASZEGO ZAWODU

PRZECZYTAJ - TO TYLKO KILKA MINUT

Załącznik 1

Załącznika 2Informacja: Zarząd Oddziału Dolnośląsko-Nadodrzańskiego PTF informuje, że składka członkowska na rok 2014  wynosi 70 zł

Rachunek: PKO BP SA oddz. Zgorzelec 30 1020 2137 0000 9802 0049 9400

Proszę  o uzupełnienie danych o adres e-mail, gdyż od tego roku wszelkie informacje związane z działalnością PTF o/D-N będą przesyłane pocztą elektroniczną lub dostępne na stronie internetowej oddziału. Uzupełnione dane proszę przesłać na adres :
woj2304@interia.pl