Opis stanowiska pracy – warto wiedzieć

Każdy pracodawca, który chce dobrze zorganizować pracę w swoim przedsiębiorstwie, powinien przede wszystkim przedstawić każdemu z pracowników precyzyjny zakres obowiązków. Dlatego też wielu z nich sporządza dla każdej zatrudnionej osoby opis stanowiska pracy. Jak powinien wyglądać taki dokument? Odpowiadamy!  

Opis stanowiska pracy – po co go sporządzać?

Do napisania opisu stanowiska pracy z pewnością może zniechęcić fakt, że jest to czasochłonne zajęcie – pracodawca musi zweryfikować zakres obowiązków pracowników, usystematyzować je, wyznaczyć priorytety i opisać je w taki sposób, by pracownik nie miał wątpliwości, co do tego, czym powinien się zajmować.  

Choć może zająć to sporo czasu i będzie wymagało zaangażowania, warto się tym zająć, bowiem zyski ze sporządzenia takiego dokumentu odniesie nie tylko pracownik, lecz także pracodawca. Zakład pracy z pewnością zacznie funkcjonować lepiej, a przyczyni się do tego:

 • równe rozdzielenie pracy między wszystkich zatrudnionych,
 • jasne i wyraźne wskazanie wymagań, które będą musieli spełnić kandydaci na konkretne stanowisko w firmie,
 • określenie zakresu uprawnień, obowiązków i sposobu ich wykonywania przez każdego pracownika,
 • uproszczenie procesu wdrażania nowych pracowników i przedstawiania im zasad pracy na konkretnym stanowisku.  

Opis stanowiska umożliwia też osobie zatrudnionej przygotowanie praktyczne i merytoryczne do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Co powinien zawierać opis stanowiska pracy?

W opisie stanowiska pracy powinny znaleźć się:

 • nazwa stanowiska – pełna i precyzyjna,
 • cel stworzenia stanowiska – znaczenie i funkcja osoby pracującej na konkretnym stanowisku w firmie,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej – wskazanie przełożonych, podwładnych i osób współpracujących,
 • warunki pracy – wskazanie miejsca i czasu pracy, pomieszczeń, materiałów i urządzeń, których pracownik będzie używał w czasie pracy,
 • zakres odpowiedzialności – wskazanie, za co pracownik odpowiada przed przełożonymi,
 • podstawowe zadania i czynności – wskazanie, jakich czynności będzie dokonywał pracownik w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych,
 • uprawnienia pracownika – wskazanie, do jakich czynności uprawniony jest pracownik,
 • zagrożenia – wskazanie ryzyka zawodowego i innych niebezpieczeństw, związanych z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, jeśli takie występują,
 • wykształcenie i kwalifikacje – wskazanie poziomu wykształcenia niezbędnego do prawidłowego wypełniania obowiązków, a także doświadczenia i umiejętności,
 • cechy osobowości – wskazanie cech i predyspozycji, jakie powinien posiadać pracownik zatrudniony na danym stanowisku.

Zobacz też:

Sprostowanie świadectwa pracy

Kalkulator umowa o pracę