Holakracja – nowoczesny sposób prowadzenia działalności

Zapewne wielu pracowników nieraz pomyślało o tym, aby chociaż przez jeden dzień w pracy nie mieć nad sobą przełożonego. Takie podejście nawet może spowodować otworzenie własnego biznesu. Istnieje jednak inne rozwiązanie a mowa tu o holakracji, nowoczesnej metodzie na prowadzenie biznesu. Holakracja to model zarządzania przedsiębiorstwem, który jest pozbawiony stanowisk i przełożonych. Czy taka taktyka może się sprawdzić?

Czym jest Holakracja?

Holakracja została opracowana w Stanach Zjednoczonych i jej głównym założeniem jest rezygnacja z przełożonych i hierarchii stanowisk. Holakracja odrzuca dotychczasowy system funkcjonowania przedsiębiorstwa, który opiera się na ustalaniu różnego szczebla przełożonych i stanowisk. Zwolennicy tej metody zarządzania twierdzą, że eliminuje ona zrzucanie odpowiedzialności na inne osoby i jednocześnie powoduje pełniejsze wykorzystanie ludzkiego potencjału.

Zasady wprowadzenia metody holakracji

Wprowadzając do przedsiębiorstwa filozofię holakracji, trzeba poznać dwa pojęcia: koła oraz roli. Koło może się składać z jednego pracownika lub z wielu i można go porównać do zadaniowego zespołu. Te mniejsze koła (podrzędne) działają w obrębie większych (nadrzędnych) i działają bardzo autonomicznie. Z kolei zaś rola to zespół zadań, jakie należą do obowiązków danego pracownika w obrębie danego koła. Konkretny pracownik może wykonywać różne role w obrębie różnych kół. Pracownik może zmienić swoją rolę, musi jednak pamiętać, aby przy tym nie utrudniał pracy innym członkom kół.

Dlaczego mowa o innowacyjności w przypadku Holakracji?

Można odnieść wrażenie, że model holakracji to nic nowatorskiego, jednak trzeba zwrócić uwagę na specyficzny sposób podejścia do pracowników. Wszystkie role występujące w działalności firmy są tak samo ważne i nie występuje tu podział na pracowników ważnych i mniej ważnych.

Decyzje w obrębie kół zapadają na drodze dyskusji, konsultacji – oszczędzany jest czas na przetrawienie decyzji przez wszystkie szczeble hierarchii, a pracownicy mogą skupić się na pracy w oparciu o własne umiejętności i doświadczenie.
Różnice między metodą holakracji a innymi modelami zarządzania:

– Stanowisko pracy – jednowymiarowe często nieefektywne stanowisko zostały zastąpione określoną rolą, jaką stanowi się w firmie;
– Reorganizacja – holokracja pozwala na dużo szybsze dostosowanie modelu firmy do danego przedsiębiorstwa;
– Decyzyjność – w klasycznych modelach spada ona na barki menedżerów, czasem oderwanych od faktycznych potrzeb i możliwości działów. W holakracjach decyzje podejmowane są gremialnie w obrębie konkretnego koła.
– Równość zasad – w holakracjach, pomimo formalnej hierarchii, każdy pracownik jest traktowany na tych samych zasadach.
– Decentralizacja – modelu klasycznym wszystko skupia się ostatecznie na głównym dyrektorze, prezesie zarządu itp. W holakracjach decyzje podejmowane są lokalnie, na gruncie kół i są one wiążące.

Zobacz też:

brutto netto wynagrodzenie